| Fotka.com
jadeitgirl
jadeitgirl
  9 January 2014 (pierwszy post)

Oferuję profesjonalną pomoc w pisaniu prac - prezentacji maturalnych. W skład prezencji wchodzi: praca, bibliografia, plan ramowy - konspekt, cytaty. Dodatkowo może być dołączona prezentacja multimedialna PowerPoint bądź obrazy (jeżeli tego wymaga temat). W cenie prezentacji są wszelkie poprawki i korekty.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.