| Fotka.com
mako405
Posty: 39 (po ~191 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
mako405
  30 November 2011 (pierwszy post)

Witam, czy mógłby mi ktoś napisać teorię kinetyczną - molekularną budowy ciał.

bo nie ma tego nigdzie w necie,
gdyby ktoś wiedział bym był bardzo wdzięczny :)

Przepraszamy, nie możemy zrelizować twojego połączenia, prosimy spróbować później.

PyroManiac
PyroManiac
  1 December 2011

Najprościej jak się da i swoimi słowami mogę napisać tak:

Teoria ta dotyczy bodowy całej otaczającej nas materii. Dzieki niej jesteśmy w stanie przewidzieć i opisać jej właściowości w różnych warunkach fizykochemicznych. Głównym założeniem tej teorii jest nieciągła budowa materii (ciał), która składa się z 'drobin'czyli czasteczek i atomów, które pozostają w ciągłym i chaotycznym ruchu termicznym. Teoretycznie wszelki ruch tych drobin zamiera w temperaturze zera bezwzględnego (czyli 0 K), w praktyce taka temperatura jest niemożliwa do osiągnięcia. Najmniejszą dotąd temperaturę uzyskano za pomocą ciekłego helu (ok. 4 K).

Jak już wspomniano, ruch cząsteczek w dużej mierze zależy od temperatury, dlatego też substancje mogą znajdować się w 3 podstawowych stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym (należy pominąć tutaj plazmę, kondensat Bosego -Einsteina oraz kondensat fermionów). Jak wiadomo temperatura jest miarą energii wewnętrznej cząsteczek, dlatego im wyższa temperatura tym większa energia wewnętrzna cząsteczek - poruszają się one szybciej. Dlatego właśnie obserwujemy zjawiska przemian fazowych I-go rodzaju (topnienie/krzepniecie, parowanie/skraplanie, sublimacja/resublimacja). W ciałach stałych (krystalicznych) chaotyczny ruch cząsteczek objawia się w postaci drgań zrębów sieci krystalicznych, w przypadku dostarczania ciepła podnosimy energię wewnętrzną cząsteczek (entropia układu rośnie), które zaczynają drgać w sieciach krystalicznych coraz bardziej, w przypadku dalszego dostarczania ciepła drgania te zwiększają się do tego stopnia, aż dochodzi do zerwania wiązań w strukturze krystalicznej i ciało stałe przechodzi w ciecz. W cieczy cząsteczki wciąż nieustannie oddziaływają ze sobą, lecz materia nie jest już taka zwarta - "drobiny mają więcej swobody" i większą energię wewnętrzną. Dalsze dostarczanie ciepła powoduje dalszy wzrost entropii (stopnia nieuporządkowania materii) i energii wewnętrznej - cząsteczki zaczynają poruszać się szybciej pokonując siły oddziaływań międzycząsteczkowych i odsuwają się od siebie na tyle, że zachodzi kolejna przemiana fazowa (cieczy w gaz).

Konsekwencją ciągłego i chaotycznego ruchy cząstek są takie zjawiska jak np. ruchy Browna (do zaobserwowania w cieczach), dyfuzja, rozpuszczanie i powstawanie roztworów, rozszerzalność temperaturowa ciał, przemiany fazowe I-go rodzaju itd. Należy przy tym pamiętać, iż prędkość cząstek ściśle zależy od temperatury ciał, która jest miarą energii wewnętrznej cząstek i prędkość ta rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

PyroManiac
PyroManiac
  1 December 2011

Oczywiście bUdowy, itd... sorka za błędy, które mogły się wkraść, pisałem w notatniku ;-)

xyz
xyz
  1 December 2011

Teoria ta dotyczy budowy całej otaczającej nas materii. Dzięki niej jesteśmy w stanie przewidzieć i opisać jej właściwości w różnych warunkach fizykochemicznych. Głównym założeniem tej teorii jest nieciągła budowa materii (ciał), która składa się z 'drobin' czyli cząsteczek i atomów, które pozostają w ciągłym i chaotycznym ruchu termicznym. Teoretycznie wszelki ruch tych drobin zamiera w temperaturze zera bezwzględnego (czyli 0 K) w praktyce taka temperatura jest niemożliwa do osiągnięcia. Najmniejszą dotąd temperaturę uzyskano za pomocą ciekłego helu (ok. 4 K).

Jak już wspomniano, ruch cząsteczek w dużej mierze zależy od temperatury, dlatego też substancje mogą znajdować się w 3 podstawowych stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym (należy pominąć tutaj plazmę, kondensat Bosego - Einsteina oraz kondensat fermionów). Jak wiadomo temperatura jest miarą energii wewnętrznej cząsteczek, dlatego im wyższa temperatura tym większa energia wewnętrzna cząsteczek - poruszają się one szybciej. Dlatego właśnie obserwujemy zjawiska przemian fazowych I-go rodzaju (topnienie/krzepnięcie, parowanie/skraplanie, sublimacja/resublimacja). W ciałach stałych (krystalicznych) chaotyczny ruch cząsteczek objawia się w postaci drgań zrębów sieci krystalicznych, w przypadku dostarczania ciepła podnosimy energię wewnętrzną cząsteczek (entropia układu rośnie), które zaczynają zrgać w sieciach krystalicznych coraz bardziej, w przypadku dalszego dostarczania ciepła drgania te zwiększają się do tego stopnia, aż dochodzi do zerwania wiązań w strukturze krystalicznej i ciało stałe przechodzi w ciecz.

W cieczy cząsteczki wciąż nieustannie oddziaływają ze sobą, lecz materia nie jst już taka zwarta - 'drobiny mają więcej swobody' i większą energię wewnętrzna. Dalsze dostarczanie ciepła powoduje dalszy wzrost entropii (stopnia nieuporządkowania materii) i energii wewnętrznej - cząsteczki zaczynają poruszać się szybciej pokonując siły oddziaływań międzycząsteczkowych i odsuwają się od siebie na tyle, że zachodzi kolejna przemiana fazowa (cieczy w gaz).

Konsekwencją ciągłego i chaotycznego ruchu cząsteczek są takie zjawiska jak np. ruchy Browna (do zaobserwowania w cieczach), dyfuzja, rozpuszczanie i powstawanie roztworów, rozszerzalność temperaturowa ciał, przemiany fazowe I-go rodzaju, itd. Należy przy tym pamiętać, iż prędkość cząstek ściśle zależy od temperatury ciał, która jest miarą energii wewnętrznej cząstek i prędkość ta rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

Jest 1 w nocy, piszę na szybko, mogłem się gdzieś pomylić.

xyz
xyz
  1 December 2011

O i jest master, double post. :D

PyroManiac
PyroManiac
  1 December 2011

Tomek! Plagiat! Wuahahaha... ;] Nie poprawiłeś po mnie błędów? :D

mako405
Posty: 39 (po ~191 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
mako405
  1 December 2011

Dziękuję bardzo za odpowiedź, miłego dnia.

Przepraszamy, nie możemy zrelizować twojego połączenia, prosimy spróbować później.

Dekompresja
Posty: 5220 (po ~91 znaków)
Reputacja: 73 | BluzgometrTM: 24
Dekompresja
  2 December 2011
mako405
mako405: bo nie ma tego nigdzie w necie

hmm jednak było :lol:

- To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.

PyroManiac
PyroManiac
  3 December 2011

Szpila, sam to pisałem przez 20 minut... ;/// spróbuj to znaleźć gdzieś w necie cytując dowolnie wybrane zdanie...

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.