mysza662
mysza662
  13 listopada 2011 (pierwszy post)

Zadanka... może ktoś podoła ;)
Z góry dzięki ;)

1.Przez zwojnicę o indukcyjności 1, 6mH przepływa prąd o natężeniu 2A. W obwodzie zwojnicy znajduje się wyłącznik, dla którego czas działania (przerwania lub załączenia przepływu prądu) wynosi 20 ms.
a) Zwojnica opisana wyżej posiada 7 zwojów na każdym milimetrze swojej długości. Oblicz średnicę tej zwojnicy, wiedząc, że jest ona 8 razy mniejsza od długości zwojnicy. Do obliczeń przyjmij wartość przenikalności magnetycznej próżni równą µ0= 12,56*10-7 N/A2.

9. Obwód drgający LC emituje falę elektromagnetyczną o długości 1000m.
a) Oblicz długość fali emitowanej przez ten obwód po włożeniu do wnętrza zastosowanej zwojnicy pręta wykonanego z ferromagnetyku, dla którego wartość względnej przenikalności magnetycznej wynosi 6,25.
b) Wyznacz, jak zmieni się częstotliwość emitowanych fal w stosunku do częstotliwości fali emitowanej przez obwód bez dodatkowego ferromagnetyku.

10.Obwód drgający LC emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości 5 Hz. Oblicz pojemność kondensatora w tym obwodzie, jeśli indukcyjność zwojnicy ma wartość 0,01 H.

11.Obwód drgający, zawierający kondensator o pojemności 300nF, emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości 6MHz.
a) Oblicz częstotliwość emitowanej fali po równoległym dołączeniu do już istniejącego dodatkowego kondensatora o takiej samej pojemności.
b) Oblicz, jak zmieni się długość emitowanej fali po szeregowym dołączeniu do użytego kondensatora drugiego, o pojemności 2 razy większej.

13. W obwód prądu przemiennego włączone są szeregowo oporniki o oporności R= 1kΩ, cewka o współczynniku samoindukcji L= 31, 85*10-3 H i kondensator o pojemności C= 1,6µF. Jaka jest całkowita oporność obwodu przy częstotliwościach prądu f1= 50Hz i f2 = 10 kHz?

mateusz918
mateusz918
  16 listopada 2011

ja wiem ale nie powiem bo pewnie zadanie domowe a ja za ciebie pracować nie będe chyba ze za dolary ;)

mysza662
mysza662
  16 listopada 2011

Nie, to nie była praca domowa ;)

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.