CrazyMonica
CrazyMonica
  23 października 2011 (pierwszy post)

Mam takie dwa zadanka. Będę wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu.

\lamba_{cz}=780nm, \lambda_{zolt}=600nm, \lambda_{f}=400nm.
Na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle wiązka światła białego. Widma obserwujemy na ekranie o szerokości l = 3m, ustawionym w odległości d = 2m od siatki. Na ekranie zaobserwowano tylko część widma II rzędu - od barwy fioletowej do żółtej. Oblicz:
a) stałą użytej siatki dyfrakcyjnej
b) liczbę rys na 1 mm
c) kąty ugięcia dla barw: czerwonej i fioletowej w widmie I rzędu oraz dla barwy fioletowej w widmie II rzędu
d) Sprawdź, że z żółtą częścią widma II rzędu pokrywa się fioletowa część widma III rzędu. Czy zjawisko to wystąpi dla każdej siatki dyfrakcyjnej (o dowolnej stałej a)?

2. Wewnątrz zwierciadlanej kuli umieszczono na osi głównej przedmiot w takim miejscu, że jego obraz został utworzony na ścianie kuli. Oblicz powiększenie obrazu jakie otrzymano. x=26,7 cm

Adidasowa
Adidasowa
  23 października 2011

omg, wtf :wtf: nie moja działka, przykro mi;

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.