| Fotka.com
ChicaBombO
ChicaBombO
  7 February 2011 (pierwszy post)

Bardzo proszę o pomoc w zrobieniu tego zadania :

Kamerton z rysikiem (rys. 1.32) wprawiony w drgania przesuwamy ruchem jednostajnym prostopadle do kierunku drgań z szybkością Vj = 30m/s po poczernionej sadzą płytce szklanej.
Ruch rysika składa się z dwóch ruchów, zachodzących wzdłuż prostych wzajemnie prostopadłych: ruch jednostajny wzdłuż osi x i ruch drgający (harmoniczny) wzdłuż prostej, równoległej do osi y. Tor rysika, widoczny na zaczernionej płytce, przedstawia w powiększeniu rysunek 1.32. Amplituda drgań rysika A = 1 mm, a jego częstotliwość f = 200 Hz.

a) Ile wysoni szybkość rysika w punktach P1 i P2 toru? Narysuj wektory prędkości w tych punktach.
b) Oblicz szybkość rysika w punktach R1 i R2 toru, jeśli szybkość w ruchu drgającym w tych punktach wyraża się wzorem: Vh = 2pi*f*A.
c) Narysuj wektory prędkości składowych oraz prędkości wypadkowej w punktach R1 i R2.

Uwaga: Rysując wektory prędkości przyjmij, że szybkości 30cm/s odpowiada odcinek o długości 5 mm.

Czerek5
Czerek5
  7 February 2011

Ciekawe zadanie, z chęcią bym pomógł w jego rozwiązaniu ; P Tylko szkoda, że niektórzy ludzie nie potrafią nawet powiedzieć dziękuje za poświęcenie swojego czasu..

ChicaBombO
ChicaBombO
  10 February 2011

Potrafi ktoś zrobić to zadanie?

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.