IKnowYouLoveMeGirl
IKnowYouLoveMeGirl
  5 października 2010 (pierwszy post)
Mam takie dwa zadania, które mam rozwiązane, ale chciałbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył jak chłop krowie na granicy jak to zrobić. Zwyczajnie opisać co i jak i od razu obliczone krok po kroku, bo za wała nie wpadnę jak to wyszło. Jutro mam kartkówkę i chcę być pewny, że napiszę to na dobrą ocenę. :)
Z góry serdeczne dzięki. :)

ZADANIE 1
W trójkącie ABC, w którym AB ma długość 12cm, a wysokość CD=15cm przeprowadzono odcinek EF równoległy do boku AB i odległy od niego o 5 cm. Oblicz pole EFC.

ZADANIE 2

W trójkącie prostokątnym ABC, przyprostokątna AB ma długość 12cm, BC = 16cm, a przeciwprostokątna AC=20cm. Poprowadzono prostą równoległą do AC dzielącą bok AB w stosunku 1:3. Oblicz długość boków utworzonego trójkąta. Rozważ oba przypadki.
MaQ7
MaQ7
  5 października 2010
IKnowYouLoveMeGirl
IKnowYouLoveMeGirl
  6 października 2010
Na kogo, jak na kogo, ale na Ciebie zawsze można liczyć!! :D
Dzięki, jesteś mistrzem. :P
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.