| Fotka.com
WhisperOfHope
WhisperOfHope
  11 September 2010 (pierwszy post)
Zakładacie tyle tematów dotyczących matury ustnej z polskiego. Więc postanowiłam zrobić jeden, żebyście mogli spokojnie zadawać w nim pytania, i oczekiwać odpowiedzi. :tak:


Wybierz temat

Wybierając temat prezentacji maturalnej kieruj się tym, co Ci się podoba, co chciałbyś zrealizować, z czym chciałbyś się zmierzyć. Najczęściej spotykanym błędem jest wybieranie tematu, który Cię nie interesuje. Im bardziej zaangażujesz się w temat, tym bardziej on będzie oryginalny i lepiej będzie Ci się nad nim pracowało.
Bądź racjonalistą – nie wybieraj tematów trudnych jeśli jesteś uczniem słabym, przeciętnym lub mało czytasz. Trudny temat maturalny to taki, który wymaga wiedzy z różnych sztuk – aby omawiać różne dzieła sztuki musisz znać język każdej z nich. Trudny temat to także taki, którego realizacja wymaga oczytania wykraczającego poza kanon lektur (mało jest lektur, które można przywołać). Temat wybierasz do końca września. Mimo, że nie jest to wybór ostateczny, nie warto zmieniać dobrze wybranego tematu.
Nim wypełnisz deklarację sporządź analizę tematu (zdefiniuj pojęcia, określ zakres materiału i horyzont czasowy, wypisz czynności, które musisz dokonać w trakcie realizacji tematu). Dopiero wtedy zobaczysz, co tak naprawdę masz zrobić, by zyskać uznanie komisji. Na podstawie solidnej analizy tematu świadomie ocenisz wybrany temat i uczciwie odpowiesz sobie na pytanie: czy chcesz się z nim mierzyć przez kilka następnych miesięcy?
Zgromadź bibliografię

Wyszukaj rozszerzoną bibliografię podmiotu i bibliografię przedmiotu, którą można wykorzystać do realizacji wybranego przez Ciebie tematu. Powinna ona liczyć od kilkunastu do kilkudziesięciu pozycji. Aby zgromadzić jak największą ilość tekstów wykorzystaj w tym celu przede wszystkim swoją wiedzę, potem katalogi okolicznych bibliotek, tematyczne wyszukiwania w internetowych katalogach bibliotek, zasoby internetu (np. ). Im więcej, tym lepiej. Jeśli lista będzie zbyt uboga, Twój wybór okaże się ograniczony. Jeśli długa - łatwiej Ci będzie wybrać najtrafniejsze przykłady. Ten etap dobrze jest mieć z głowy do końca października.
Ogranicz bibliografię podmiotową

Eliminuj teksty, które są najmniej trafne, powtarzają te same ujęcia. Kiedy pozostaną Ci już najtrafniejsze przykłady, ale ich liczba będzie nadal zbyt liczna (powyżej 8, 10) kieruj się dopiero swoimi kategoriami estetycznymi. Dokonując takich ograniczeń listy lektur korzystaj z podręcznych opracowań, poradników. Konsultuj się z innymi uczniami, bibliotekarzami, nauczycielami. Trudno jest określić ile dokładnie pozycji powinna liczyć optymalna bibliografia. Liczba książek zależy od sposobu prezentacji, kompozycji oraz solidności analizy. Ogranicza ją bowiem tylko czas prezentacji – 15 minut. Na tym etapie prac należy uznać, że nie jest to ostateczna lista – zawsze powinna być ona obszerniejsza. Co do bibliografii podmiotowej – nie sądzę by pojawił się kiedykolwiek u kogokolwiek problem z jej nadmiarem. Należy ją dostosować do dobranej bibliografii podmiotowej i zrezygnować z pseudopomocy w postaci słowników motywów literackich, ortograficznych itp. W bibliografii przedmiotowej powinny znaleźć się wyłącznie pozycje, które pomogły Ci rozumieć temat, bibliografię podmiotową i jej kontekst filozoficzny, historyczny, biograficzny.
Dobrze jest zamknąć ten etap prac do końca listopada.
Przeczytaj wybrane pozycje

Ten etap jest bardzo ważny, bo decyduje o Twojej wiedzy i merytorycznym przygotowaniu do prezentacji. Jest również najbardziej czasochłonny. Jeśli wybrałeś temat, który Cię interesuje, czytanie będzie sprawiało Ci radość i satysfakcję, jeśli nie – tym gorzej dla Ciebie. Polecam na bieżąco w trakcie lektury sporządzać notatki. To właśnie jest czas na przeczytanie pozycji zawartych w bibliografii podmiotowej oraz przedmiotowej.
Jeśli wykorzystasz przerwę świąteczną i ferie nie powinieneś narzekać na brak czasu, a mimo to zamkniesz ten etap w połowie lutego.
Sporządź konspekt (rozbudowany plan) prezentacji maturalnej

Po przeczytaniu niezwłocznie zabierz się za na analizę, interpretację i syntezę zebranego materiału. Celem jest selekcja i hierarchizacja materiału, czyli odnalezienie i wybranie w przeczytanej literaturze podmiotu informacji związanych z wybranym tematem.
Następnie zebrane informacje należy ułożyć w logiczną całość – sporządzić plan wypowiedzi.
Nie jest to zbyt praco- i czasochłonne zadanie, więc do końca lutego możesz zdążyć bez większego kłopotu.
Ułóż tekst prezentacji maturalnej

Kolejny etap można sprowadzić do połączenia wszystkich punktów plany w spójną wypowiedź.
Kiedy prezentacja będzie już gotowa sprawdź ile czasu zajmuje jej odczyt. Przed komisją nie może zająć ani dłużej, ani krócej niż 15 minut.
Kiedy Twoja prezentacja nabierze już ostatecznego kształtu możesz pójść za radą tych, którzy sugerują żeby nauczyć się jej na pamięć. Moim zdaniem jest to jednak błąd. Twoje wystąpienie przed komisją ma być ustną prezentacją, wypowiedzią, a nie recytacją. Oceniana jest nie tyle merytoryczność wypowiedzi (choć to warunek podstawowy), co jej strona językowa. Jeśli więc język prezentacji znacząco różni się od języka rozmowy, nie działa to na korzyść zdającego.
Oto dobry przepis na dobrą prezentację maturalną z języka polskiego.
Prezentację dobrze jest mieć gotową najpóźniej do końca marca.
Sporządź odtwórczy plan ramowy

W mojej opinii znacznie lepszym pomysłem niż uczenie się prezentacji na pamięć jest nauczenie się prezentowania swoich myśli w oparciu o plan ramowy, z którego możesz korzystać w dniu egzaminu. Można oczywiście pójść na łatwiznę i uprościć konspekt wypowiedzi do planu ramowego. Można jednak sporządzić odtwórczy plan ramowy swojej prezentacji. Dzięki temu samodzielnie sprawdzisz kompozycje swojej prezentacji.
Na sporządzenie planu ramowego i nauczenie się swojej prezentacji warto przeznaczyć przynajmniej cały kwiecień.


Jak pisać konspekt i bibliografie prezentacji maturalnej?


Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi. Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego. Konspekt oddajesz swojemu poloniście (bądź innej osobie, którą wskaże dyrektor Twojej szkoły) najpóźniej na tydzień przed terminem Twojego egzaminu.

Po co konspekt?

Konspekt pozwala nauczycielowi zorientować się, o czym i na podstawie jakich książek będziesz mówić w swoim wystąpieniu, dzięki czemu może on wcześniej zastanowić się, jakie pytania Ci zadać. Dla Ciebie konspekt to legalna pomoc - dzięki dobrze opracowanemu planowi prezentacji, nawet będąc bardzo zestresowanym, będziesz wiedzieć o czym i w jakiej kolejności masz mówić.

Jak powinien być zbudowany konspekt?


Oto schemat prawidłowo przygotowanego konspektu (własna inwencja nie jest wskazana)

Imię i nazwisko:

Temat:

I Literatura podmiotu:

II Literatura przedmiotu:

III Ramowy plan wypowiedzi:

Określenie problemu

Kolejność prezentowanych treści

Wnioski

IV Materiały pomocnicze

PODPIS (!)

Słowniczek trudniejszych pojęć

Literatura podmiotu - to dzieła (książki, filmy, obrazy etc.), które omawiasz w swojej pracy (np. "Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego). Najlepiej zawrzeć tu 3-5 utworów.
Literatura przedmiotu - to książki, artykuły etc. (bądź ich fragmenty), które mówią o dziełach wskazanych w literaturze podmiotu (np. "Dostojewski i przeklęte problemy: od biednych ludzi do Zbrodni i kary" R. Przybylskiego). Mogą się tu również pojawić adresy stron WWW, bądź jednak ostrożny - dokładnie sprawdź zawartość strony, którą zamierzasz umieścić w bibliografii!

Ramowy plan wypowiedzi - ułożone po kolei i wypunktowane rzeczy, o których chcesz mówić w swojej prezentacji.
Materiały pomocnicze - wszystko poza konspektem, czego zamierzasz użyć podczas prezentacji. Może to być kartka z cytatami, reprodukcja obrazu, fragment filmu, fotografia, nagranie muzyczne.

Jak wykonać opis bibliograficzny książki?
Należy podać:


* Nazwisko i imię lub inicjał imienia autora,
* Dokładny tytuł książki /nie koniecznie opatrzony cudzysłowiem/
* Nazwisko i imię lub inicjał imienia redaktor pracy zbiorowej lub tłumacza książki tekstu tłumaczonego,
* Miejsce wydania,
* Rok wydania,
* Z których fragmentów korzystano, jeśli nie korzystano z całości.

Kilka uwag technicznych:

* konspekt może mieć formę wydruku komputerowego lub może być napisany ręcznie. Wydruk komputerowy jest jednak bardziej czytelny (to ważne, będziesz z niego korzystać w sytuacji stresowej ...),
* konspekt musi zmieścić się na jednej stronie A4,
* jeśli plan prezentacji zajmuje zbyt dużo miejsca, a nie chcesz go skracać, możesz zmniejszyć czcionkę i marginesy,
* czcionka nie powinna być mniejsza niż 10 pkt., najlepiej gdy jest wielkości12 pkt. Times New Roman,
interlinia 1,5, choć mniejsze parametry są dopuszczalne,
* pamiętaj o ręcznym podpisie w prawym dolnym rogu kartki!
* dobrym pomysłem jest zaznaczenie w konspekcie, że zamierzasz korzystać z kartki z cytatami. Jest to najprostszy do przygotowania materiał pomocniczy, który może być Ci bardzo pomocny, kiedy nie bardzo będziesz wiedział, co masz mówić - wtedy będziesz mógł spokojnie przeczytać jakiś mądry cytat i skomentować go :),
* najpóźniej tydzień przed egzaminem ustnym musisz dostarczyć konspekt do szkoły,
* w czasie prezentacji nie mnij nerwowo konspektu w rękach! Na egzamin możesz zabrać tekturową teczkę i na niej położyć konspekt.

WAŻNE !!!
Istnieje kilka sposobów zapisu bibliograficznego, zatem mogą zachodzić drobne różnice, zależnie od preferowanego sposobu.
znajduch
Posty: 19091 (po ~157 znaków)
Reputacja: 9 | BluzgometrTM: 28
znajduch
  12 September 2010

Zapomniałaś dodać źródła :ninja:
http://język-polski.pl/porady/763-jak-przygotowac-sie-do-matury-ustnej.html

WhisperOfHope
WhisperOfHope
  12 September 2010
znajduch
znajduch: Zapomniałaś dodać źródła http://język-polski.pl/porady/763-jak-przygotowac-sie-do-matury-ustnej.html

dobrze że dodałeś :mrgreen: : )
CzystySampling
CzystySampling
  13 September 2010

a tam, robisz kopiuj wklej z googla i masz

ramonescojones
ramonescojones
  14 September 2010

Cała sztuka to przeczytać cztery-pięć książek. Zaznaczyć sobie ważniejsze fragmenty, a potem napisać półtorej strony tekstu na kompie. Do tego prezentacja w powerpoincie i dwadzieścia punktów w kieszeni.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.