| Fotka.com
FallenLeaves
FallenLeaves
  27 March 2010 (pierwszy post)

Witajcie! Czy jest tutaj ktoś, kto mógłby mi wytłumaczyć jak oblicza się ph rotworów, na czym polegają stopnie utleniania i reakcje redoks? jak to w ogóle wygląda? jestem całkowicie zielona, nie wiem od czego zacząć. Bardzo proszę o tłumaczenie łopatologiczne, znalazłam pare wyjasnien na stronach internetowych ale mało mi to daje....

Filuteria
Filuteria
  27 March 2010

Stopień utlenienia to liczba ładunków jakie przypisuje się danym atomom w związku, kiedy cząsteczka, którą tworzy ma budowę jonową. Ładunki te mogą być ujemne lub dodatnie.
Pierwiastki w stanie wolnym mają stopień utlenienia równy 0 – to należy zapamiętać. Są jeszcze inne zasady odnośnie konkretnych atomów, czy cząsteczek. Np.
Fluor ma w związkach stopień równy –I
Tlen ma na ogół –II, ale są wyjątki. Chodzi mi tutaj o nadtlenki: H2O2: -I
Wodór zazwyczaj przyjmuje stopień utlenienia +I, ale tutaj też są wyjątki, a dokładnie wodorki litowców i berylowców, gdzie występuje na –I.
Litowce zawsze na +I, a berylowce na +II.

To chyba wszystko, a jeśli nie, to zapewne ktoś mnie uzupełni. ; ) W każdym razie w związkach, których stopnia utlenienia nie znasz, to musisz obliczyć.
I weźmy sobie przykładzik.

K2CrO4

Wiemy, że K jest na +I stopniu utlenienia, chrom to nasza niewiadoma, a tlen jest na –II. I teraz pobawimy się z iksem. ; )

Dodam jeszcze, co jest istotne, że SUMA STOPNI UTLENIENIA WSZYSTKICH ATOMÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD CZĄSTECZKI JEST RÓWNA 0, A WCHODZĄCA W SKŁAD JONU, JEST RÓWNA JEGO ŁADUNKOWI.
W naszym przykładzie jonu nie ma, więc:

2(bo dwa K) + x – 8 (bo -2 *4 = -8) = 0 / +8
2 + x = 8 / - 2
X = 6

Chrom wystepuje tutaj na +VI stopniu utlenienia.

Teraz jon:

MnO4-

X – 8 = - I / +8
X = 7

Potrafiąc obliczać stopnie utlenienia zrobisz reakcję redoks. Musisz jednak pamiętać, że:
Utlenianie – oddawanie elektronów, PODNOSZENIE stopnia utlenienia
Redukcja – przyjmowanie elektronów, OBNIŻANIE stopnia utlenienia

Utleniacz – przyjmuje elektrony
Reduktor – oddaje elektrony

Kiedy masz reakcję, pozapisuj sobie nad atomami stopnie utlenienia. Wtedy będziesz wiedziała, które go zmieniają.

A teraz pH

Zanim zabierzesz się za pH, musisz wiedzieć czym jest stopień dysocjacji, a czym stała dysocjacji.

Stopień dysocjacji:

Alfa = ilość zdysocjowanych cząsteczek elektrolitu (kreska ułamkowa) całkowita ilość cząsteczek w roztworze.

Czyli: alfa = Czdys:Ccałk.

Stopień zalezy od rodzaju elektrolitu, temperatury, która rosnąc podnosi stopień oraz od stężenia, które rosnąc sprawia, że stopień MALEJE.

Stała dysocjacji:

To inaczej równowaga między cząstkami zdysocjowanymi, a niezdysocjowanymi. Zalezy wyłącznie od temperatury i oznaczana jest jako K.
Im wyższa jej wartość, tym elektrolit mocniejszy. ; )
Poczytaj o prawie rozcieńczeń Ostwalda.
Są tam pewne wzory i zasady.

pH

K wody = [H+] [OH-] = 10 do minus 14
We wszystkich roztworach iloczyn stężeń jonów H+ i OH- jest równy iloczynowi jonowemu wody, czyli 10 do -14

Wykł stężenia jonów wodorowych: pH = -log[H+]
W. stęż. J. wodorotlenowych: pOH = -log[OH-]

Odczyn roztworu jest obojętny, kiedy pH = 7, kwaśny kiedy pH7

Kiedy pH = X, to [H+] = 10 do –X
Czyli [H+] = 10 do –pH

pH + pOH = 14

potrzebne wzory wkleję jutro, jeśli ktoś tego nie zrobi. Dzisiaj już późno.

Pozdrawiam. : )

Filuteria
Filuteria
  28 March 2010

Prawo rozcieńczeń Ostwalda:

K = cm * alfa kwadrat/1 - alfa

kiedy alfa jest mniejsza od 0.05, czyli 5%, to stosujemy wersję uproszczoną wzoru:
Kiedy Cm/K jest większe bądź równe 400:

K=Cm * alfa kwadrat

Poza tym wzory do zadań:

alfa = pierwiastek z K/Cm

[H+] = alfa * Cm

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.