przemyslav07
przemyslav07
  18 marca 2010 (pierwszy post)

3. Pocisk poruszający się z prędkością 500 m/s uderza w deskę o grubości d = 5 cm przebijając ją na wylot. Zakładając, że ruch pocisku był jednostajnie opóźniony, oblicz jego przyspieszenie, jeżeli prędkośd wylotowa wynosiła 100 m/s.
4. Samochód osobowy o masie 1tona pod działaniem stałej siły wypadkowej zwiększył swoją prędkośd z 10 m/s do 20 m/s w ciągu 20 sekund. Oblicz wartośd siły wypadkowej działającej na samochód.

Czerek5
Czerek5
  18 marca 2010

3-Cie zadanie możesz policzyć na wiele sposobów. Ale najlepszym spobobem będzie
wyliczenie tego ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym s=Vo*t+at^2/2
gdzie Vo=500m/s, s= 0,05m.

a= dv/dt
gdzie t wyznaczasz z:
s=t(Vo +dV/2)
s=t(Vo +(Vo-Vk)/2)
2s=t(2Vo+Vo-Vk)
t= 2s/(3Vo-Vk)

4-te

siła jest równa zmianie pędu w czasie F=dp/t
dp=dV*t
t= 20sek

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.