Avika92
Avika92
  28 lutego 2010 (pierwszy post)

Proszę o sprawdzenie i poprawienie następującej treści:

1. First open menu and click phonebook. Then choose create contact on list and inscribe number your friend. Next click options and save.

2. First open menu and choose phonebook. Then click contact list and choose someone who you want call. Next click green reciever on your keyboard.

TheReallJen
TheReallJen
  1 marca 2010

First, open the menu and click the phone book. Then select the option to create contact list and enter the number for your friend. Then click Options and Save.

First, open the menu and select. Then click on the contact list and select someone to whom you want to call. Then click the green handset key on your keyboard.

Powinno być dobrze ;)

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.