| Fotka.com
Milenka1020
Milenka1020
  25 November 2009 (pierwszy post)

1. Dane są dwa przeciwległe wierzchołki kwadratu A=(-1,-5) i punkt C=(5,1). Bok kwadratu ma długość...?
2.Dana jest prosta l : y=-1/3x-6. Wyznacz równanie prostej k prostopadłej do prostej l i przechodzącej przez punkt A=(1,-2)
3. Wyznacz liczbę m, tak aby proste o równaniach y=(2m-1)x i y=(5-m)x+7 były równoległe.

Pomoże ktoś?

WlasnaMelodia
WlasnaMelodia
  25 November 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: Dane są dwa przeciwległe wierzchołki kwadratu A=(-1,-5) i punkt C=(5,1). Bok kwadratu ma długość...?

Oblicz długość przekatnej AC, a dalej z pitagorasa.

Konto usunięte
Konto usunięte: 2.Dana jest prosta l : y=-1/3x-6. Wyznacz równanie prostej k prostopadłej do prostej l i przechodzącej przez punkt A=(1,-2)

y=-1/3x-6
rownanie prostej prostopadlej do danej jest postaci y=3x+b,
podstawiasz wspolrzedne punktu A i wychodzi prosta k o rownaniu y=3x-5

Konto usunięte
Konto usunięte: Wyznacz liczbę m, tak aby proste o równaniach y=(2m-1)x i y=(5-m)x+7 były równoległe.

aby proste byly rownolegle a1=a2, zatem
2m-1=5-m
m=2 ;)
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.