KarmelowaOna
KarmelowaOna
  20 lutego 2009 (pierwszy post)

Mam do zrobienia taki test... 6 zadań już zrobiłam, a z tymi mam mały problem... Pomożecie ?

1. Napisz równania reakcji
a) niecałkowitego spalania alkanu o 2 atomach węgla
b) półspalania alkenu o 3 atomach węgla
c) całkowitego spalania alkinu o 4 atomach węgla
Opisz równania reakcji, używając pojęć: cząsteczka, atom
2. Oblicz zawartość procentową węgla w etanie, etenie i etynie. Ułóż te związki według wzrastającej procentowej węgla.
3. W wyniku niecałkowitego spalania 44 g pewnego węglowodoru otrzymano 36 g węgla. Ustal wzór spalonego węglowodoru.

Joasia91
Joasia91
  20 lutego 2009

1. a) 2C2H6 + 3O2 --> 4C + 6H2O
b) C3H6 + 3O2 --> 3CO + 3H2O
c) 2C4H6 + 11O2 --> 8CO2 + 6H2O

Joasia91
Joasia91
  20 lutego 2009

2. etan - C2H6

100% - 30 g
x% - 24 g
x = 2400/30 = (podzielisz sobie sama)

eten - C2H4

100% - 28 g
x% - 24g
x = 2400/28 =

etyn - C2H2

100% - 26g
x% - 24 g
x = 2400/26 =

I do zadania 1
2 cząsteczki etanu reagują z 3 cząsteczkami tlenu dając 4 atomy węgla i 6 cząsteczek wody
1 cząsteczka propenu reaguje z 3 cząsteczkami tlenu dając 3 cząsteczki tlenku węgla i 3 cząsteczki wody
2 cząsteczki butynu reagują z 11 cząsteczkami tlenu dając 8 cząsteczek tlenku węgla (IV) i 6 cząsteczek wody

Joasia91
Joasia91
  20 lutego 2009
KarmelowaOna
KarmelowaOna: 3. W wyniku niecałkowitego spalania 44 g pewnego węglowodoru otrzymano 36 g węgla. Ustal wzór spalonego węglowodoru

No więc węgiel jest i po prawej i lewej stronie równania i jest go tyle samo.

Masz związek o masie 44g (wodór i węgiel), a produktem jest 36g węgla. Masa węgla 12 g, więc dzielisz 36 przez 12 i wychodzi, ze były 3 cząsteczki węgla. Substrat też miał 3 cząsteczki węgla, czyli 36 g. Od 44 g odejmij te 36 (masa węgla w związku) i wychodzi ci 8, czyli 8 wodorów (wodór - 1g).
Wzór związku więc C3H8 i jest to alkan - propan.
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.