| Fotka.com
dawidosek1
dawidosek1
  12 February 2009 (pierwszy post)

Wzrost produkcji rolnej na ziemiach polskich za pierwszych Słowian umożliwiło wykorzystanie:
*trójpolówki
*radła z ryclem
*czerpaków
*zgrzebła

thx z góry

waskirk
Posty: 284 (po ~902 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
waskirk
  12 February 2009

Ale o co tak właściwie chodzi?
Trójpolówka - sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na trzy części. Każdego roku uprawiane są tylko dwie z nich, a trzecia ugoruje, co pozwala na "odpoczywanie" ziemi. Jedno pole obsiewano jesienią zbożem ozimym, drugie obsiewano wiosną zbożem jarym, a trzecie pole ugorowane stanowiło pastwisko.
Co roku zmieniano kolejność upraw na poszczególnych polach. Ugorowano ziemię, która wiosną obsiana była zbożem jarym dojrzewającym później niż ozime. Po zbiorach jarki pole stawało się pastwiskiem do jesieni następnego roku, kiedy obsiewano je oziminą.
Grunty całej wsi podzielone były na 3 części, a poszczególni właściciele mieli udział w każdej części. Wymuszało to wspólną pracę zwłaszcza przy żniwach. W Polsce trójpolówka pojawiła się w II połowie XII wieku, zaczęła się upowszechniać w wiekach XIII i XIV w związku z rozwojem lokacji na prawie niemieckim. W Polsce trójpolówkę wprowadzili cystersi.
Od wieku XVIII ugór zaczęto zastępować uprawą roślin okopowych (rzepa, brukiew, burak, ziemniak) i motylkowych (koniczyna, łubin, wyka).

Zgrzebło - narzędzie kamienne wykonywane z krzemienia bądź obsydianu, mające formę wielokątnego odłupka o zaretuszowanej przynajmniej jednej krawędzi biegnącej równolegle lub poprzecznie do osi wyrobu. Retuszowana krawędź może być wklęsła, wypukła bądź prosta. Zgrzebła wykonywano różnymi typami retuszy jedno- i dwustronnych, z wyjątkiem retuszy stromych zatępiających i zębatych. W miarę stępiania się krawędzi pracującej dochodziło do jej naprawy przez wtórne retuszowanie, w związku z czym forma tych narzędzi ulegała zmianie.

Czerpak - narzędzie używane na żaglówkach służące do wybierania, wody która dostała się do kokpitu. Dawniej wykonywany był z drewna - zazwyczaj posiadał kształt zbliżony do prostopadłościennego z jedną ścianką wygięta w łuk dla ułatwiania nabierania wody, dodatkowo posiadał rączkę. Obecnie częściej spotyka się czerpaki wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych oraz improwizowane czerpaki z przeciętych plastikowych butelek po napojach. Te ostatnie nie mają jednak zalety dwóch pierwszych - po wypadnięciu za burtę toną i zanieczyszczają środowisko. Na niewielkich jachtach regatowych zamiast czerpaków powszechnie stosuje się pompki denne, których działanie opiera się na różnicy ciśnień wody w kadłubie i płynącej pod nim. Na większych jachtach za usuwanie wody z wnętrza kadłuba odpowiada pompa zęzowa.

Źródło, i uwaga, tutaj duży szok, WIKIPEDIA !!

dawidosek1
dawidosek1
  13 February 2009

pytanie brzmi: Wzrost produkcji rolnej na ziemiach polskich za pierwszych Słowian umożliwiło wykorzystanie:wszystko to czsy rzymu,,mam wybrac abcd...

raugi
Posty: 10221 (po ~117 znaków)
Reputacja: 17 | BluzgometrTM: 17
raugi
  14 February 2009

odpowiedź A

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.