| Fotka.com
TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  23 June 2014 (pierwszy post)

Jestem osobą tury ma umiarkowany stoper niepełnosprawności. czy ja jestem zwolniony od opłat RTV ?

Misiek5512
Posty: 52 (po ~215 znaków)
Reputacja: -2 | BluzgometrTM: 10
Misiek5512
  23 June 2014
Ostatnio edytowany: in 22 May 8247
https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Zwolnienia
Jeżeli masz I stopień to teoretycznie tak . sprawdź w tabeli nr 2 w załączonym u góry linku.
TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  24 June 2014

Ale nie wisi nawijania tego czy jestem zwalony od opłaty RTV MISEK 5512 .

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  24 June 2014

bonamentu RTV nie płacą:

>> Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o:
- I grupie inwalidztwa,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- znacznym stopniu niepełnosprawności,
- trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego;

>> Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie dowodu osobistego;

>> Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym - na podstawie dowodu osobistego oraz decyzji organu emerytalno-rentowego (np. decyzji ZUS) o wysokości emerytury;

>> Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną - na podstawie decyzji właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, oddziału ZUS);

>> Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie jednego z dokumentów:
- orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający,
- zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej;

>> Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:
- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
- orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający,
- zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.

Abonamentu nie płacą też inne grupy, jak np. osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej czy bezrobotne, jednak nie opisujemy ich tutaj, ponieważ opracowanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych i to na ich uprawnieniach koncentruje się tekst broszury.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument i oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty. Zwolnienie następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie.

Opisane wyżej zwolnienia wylicza ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Jednak do zwolnień uprawnione są również inne grupy, niewymienione w ustawie. Abonamentu nie płacą m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi (ich uprawnienia zawarte są w ustawie z dn. 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.).

Misiek5512
Posty: 52 (po ~215 znaków)
Reputacja: -2 | BluzgometrTM: 10
Misiek5512
  26 June 2014

Najlepiej zadzwonić i zapytać i tyle .

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  27 June 2014

Misiek 5512 czy płacisz abonament RTV?

Misiek5512
Posty: 52 (po ~215 znaków)
Reputacja: -2 | BluzgometrTM: 10
Misiek5512
  28 June 2014

Nie mam telewizora i nie płacę

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  29 June 2014

A rado masz ?

Misiek5512
Posty: 52 (po ~215 znaków)
Reputacja: -2 | BluzgometrTM: 10
Misiek5512
  30 June 2014

Ja za granicą pracuje i nic nie płace Taka sytuacja . ale inni płacą więc jeżeli nie zaliczasz się do osób w spisie to chyba też będziesz musiał.. ale najlepiej jak wypytasz na infolini ewentualnie jakiejś ogarniętej poczcie .

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  1 July 2014

Jak NIK tras nie płaci Abonamentu RTV !

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  1 July 2014

A po drugie telewizja naziemna jest bezpłatna .

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  1 July 2014

A po czesze ja jestem nie pospawany.

Misiek5512
Posty: 52 (po ~215 znaków)
Reputacja: -2 | BluzgometrTM: 10
Misiek5512
  1 July 2014

Sam Sobie w takim razie odpowiedziałeś ;)

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  2 July 2014

Ale ja jestem osobą niepełnosprawną. i mam rete z ZUS .

Misiek5512
Posty: 52 (po ~215 znaków)
Reputacja: -2 | BluzgometrTM: 10
Misiek5512
  2 July 2014

No to teoretycznie nie musisz płacić . tak jak mówiłem dopytaj na poczcie ,albo poproś żeby ktoś dopytał tak będzie najpewniej

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.